Overenie pravosti certifikátu

CHCETE SI OVERIŤ, ČI JE CERTIFIKÁT PRE VÁŠ RESPIRÁTOR PLATNÝ?

 

PONÚKATE NA ĎALŠÍ PREDAJ RESPIRÁTORY ČI INÉ ZDRAVOTNÉ OCHRANNÉ POMÔCKY A CHCETE SA VYHNÚŤ OHROZENIU ZDRAVIA ALEBO PRÍPADNEJ POKUTE?

 

ZABEZPEČUJETE RESPIRÁTORY ČI INÉ ZDRAVOTNÉ OCHRANNÉ POMÔCKY PRE VAŠICH ZAMESTNANCOV, KTORÝM MÔZE BYŤ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA POMÔCKY S FALOŠNÝM CERTIFIKÁTOM  SPÔSOBENÁ UJMA NA ZDRAVÍ A VÁM MOŽE BYŤ VYMERANÁ POKUTA, ALEBO DOKONCA ODOBRATÁ LICENCIA?

 

PONÚKAME VÁM INFORMATÍVNE OVERENIE PRAVOSTI CE CERTIFIKÁTU PRE RESPIRÁTORY A INÉ ZDRAVOTNÉ POMÔCKY.

 

100% Z CENY TEJTO SLUŽBY DARUJEME NA DOBROČINNÝ ÚČEL, A TO JEDNÉMU Z TROCH ZVIERACÍCH ÚTULKOV PODĽA VÁŠHO VÝBERU.

 

MÁME VYŠE 12 ROČNÚ PRAX V PRODUKTOVOM ODVETVÍ A NAŠI PRÁVNI PORADCOVIA A PRODUKTOVÍ ŠPECIALISTI VÁM OVERIA KAŽDÝ CERTIFIKÁT UŽ DO 24 HOD.

 

OVERILI SME UŽ DESIATKY CERTIFIKOVANÝCH PRODUKTOV PRE RÔZNE FIRMY, INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE. PRÍKLADY FALOŠNÝCH CERTIFIKÁTOV NÁJDETE V GALÉRII.

 

UPOZORNENIE: POSKYTOVATEĽ TEJTO SLUŽBY UPOZORŇUJE, ŽE AKÉKOĽVEK NÍM POSKYTNUTÉ ÚDAJE O CERTIFIKÁTOCH SLÚŽIA VÝLUČNE NA INFORMATÍVNY ÚČEL A TIETO ÚDAJE NEMÔŽU BYŤ POUŽITÉ NA KOMERČNÉ ÚČELY A TAKTIEŽ NIE SÚ POUŽITEĽNÉ PRE PRÁVNE ÚKONY.

 

POSKYTOVATEĽ TEJTO SLUŽBY NIE JE NOTIFIKOVANOU OSOBOU PRE POSUDZOVANIE ZHODY URČENÝCH VÝROBKOV ANI AUTORIZOVANOU OSOBOU V ZMYSLE ZÁKONA Č. 56/2018 Z. Z. A NESPĹŇA AUTORIZAČNÉ POŽIADAVKY A POŽIADAVKY TECHNICKÉHO PREDPISU Z OBLASTI POSUDZOVANIA ZHODY, KTORÝM SA PREBERAJÚ ALEBO VYKONÁVAJÚ PRÁVNE ZÁVÄZNÉ AKTY EURÓPSKEJ ÚNIE.

 
14
20 11420

Stránka 1 z 1 - 2 položiek celkom

Stránka 1 z 1 - 2 položiek celkom